ажурирано 26.07.2013

Материјали за
скица-моделе

Експандирани полистирен

Kод нас одомаћен под називом стиропор и стиродур.

stirodur

Индустријски пластелин

plastelinMатеријал ce може више пута употребљавати погодан је израду скица модела

Скица модел

skica model

Скица-модел - први покушај сагледавања волумена производа
после првих идејних скица на папиру..

Основни захтеви подразумевају:

  • једноставност
  • брзину реализације
  • ниске трошкове (повезано са квалитетом, материјалима технологијом,
    завршном обрадом)
  • више десетина израђених комада варијанти модела

Model sekirice i završen model
(studentski rad Vladimira Spasojevića)