ажурирано 26.07.2013

Половински модели

Модели возила могу да се израде у пластелинима. За потребе првих приказа могу бити урађени до пола по уздужној ветикалној оси наслоњени на огледало тако да им се симулира друга половина.

polovinski model

DIFOL
samolepljive folije ORACAL

Развојни модел

развојни модели возила

Kарактеристике ове групе (фазе израде) је да су:

 • модели трајнији (у поређењу са предходним категоријама)
 • скупљи, израђени у квалитетнијим материјалима
 • направљени у неколико примерака (изабраних и израђених према скица-моделима)
 • намењени и за додатна испитивања, 3D скенирања, усаглашавање
  транспортне линије итд.
 • предвиђени за планирање минмализовања радикалних измена и великиx улагања у производне системе, технологију, кадрове итд.
 • модели не морају бити са свим детаљима, само форма - што прецизније.
 • завршна обрада мора бити на завидном нивоу
 • могу бити урађени до пола (огледало!)
 • врсту и квалитет модела на овом нивоу одређује и време потребно за реализацију, могућности израде, планирано време за овај део пројекта, финансијске и техничке могућности итд.