ажурирано 31.07.2013

"Дигитални прототип"

...Наменски 3D програми поред моделовања визуелизације пројектовања итд. имају могућност виртуелног испитивања рада и понашања дигиталних модела у замишљеном окружењу и симулираним условима. На овај начин се могу смањити трошкови
јер се овим испитивањима може постићи готово oчекивани и валидни резултати.
Испитивања на реалном прототипу се у том случају своде само на проверу и рпотврду добијених резултата.

 

Прототип

simusacija sudara

Односно први од осталих...

  • Искњучиво величина 1:1.
  • Може бити израђено неколико прототипова, тотално функционалних модела
  • По правилу, то су представници планиране производње.
  • Подвргнути су најтежим испитивањима
  • Реализују се планови за ресурсе, технологије, кадрове, буџет и т.д.
  • Приказују се и конзументима са могућношћу тестирања
  • Обавезно се врши анкетирање о квалитетима производа
  • Циљано тржиште се упознаје са новим производом