ажурирано 31.07.2013

Bеличинa модела не мора да зависи од размере!

Модел неког даљинског управљача за аларм аутомобила урађен у размери 1:1 спада у ред малих модела. Напротив, модел неког возила урађен у истој размери (1:1) спадао би у велике моделе. Овај исти модел аутомобила урађен у размери 1:43, сврстао би се у ред малих модела. Модел прекоокеанског танкера урађен у размери 1:43, због габарита самог модела, сврстао би се у категорију великих модела.

Величина модела

mali model-veliki model

 • Мали модели
 • Модели средње величине
 • Велики модели

Мали модели

MP3

 • простор величине кутије ципела
 • углавном су урађени у размери 1:1
 • израђени су свим поступцима у свим материјалима, осим ако је у питању наглашена детаљност модела
 • форма би требало да укаже на технику израде

Модели средње
величине

 • могу да се израде умањени
 • у размри 1:1 се израђују као завршни модели или су припрема за израду прототипа
 • модели 1:1 се најчешће израђују пластелином,
 • ручним и ручним електричним алатима
 • CNC машинама и материјалима намењеним за те сврхе
 • постоји потреба да се прикаже и унутрашњост
 • израђује се као носећа кутијаста форма у стиродуру или плочастом дрвеном материјалу или чистом дрвету.

Велики модели

 • величине возила и већи
 • завршни модели високог естетског нивоа
 • велики модели за малосеријску или чак јединачну произњодњу (ваздухоплови, бродови, велике грађевинске машине, грађевински објекти...) - искључиво као макете врхунског квалитета