ажурирано 27.10.2013

Материјали и алат за израду модела


drvene letvice, profili, balza

knjige

Центар за ваздухопловно моделарство
Тимочка 18, БЕОГРАД


industrijski plastelin

plastelin


Peskiranje

Технологије

За израду модела користе се све доступне технике и технологије што зависи од:

  • сложеност и компликованости модела
  • познавања технолошких поступака
  • поседовање знања и вештина
  • поседовање опреме алата и прибора
  • обезбеђења услова за израду модела

Често

  • повлачи услуге и ангажовање стручњака различитих профила.


    (поједини поступци се могу изводити само на одређеној врсти материјала пр. пластика не може на електро поступке због изолаторских својстава, дрвени материјали се не могу заваривати... Дијаграмом су обухваћени сви поступци и сви материјали!)

dijagram