ажурирано 13.10.2013

Материјали и алат за израду модела


drvene letvice, profili, balza

knjige

Центар за ваздухопловно моделарство
Тимочка 18, БЕОГРАД


industrijski plastelin

plastelin


Изложеност

Модел подразумева:

 • Јавно излагање и представљање
 • У противном то је посао за своју душу, једину корист налази у личном усавршавању сопственом истраживању.
 • Резултат нема значаја јер нема ко да га верификује, оцени, критикује...
 • Суштина израде модела је добити одговарајуће повратне информације о даљим акцијама и усмерењима везаним за прoизвод.

Пре израде потребно је установити:

 • "Где, како и када..." (...понекад и зашто!)
 • У којим условима ће модел бити изложен
 • Колико ће презентација трајати
 • Усагласити који су услови транспорта, ресурси, и пратећа опрема потребни да би модел стигао неоштећен и да би могао да се излаже.

Излагање модела може зависити и од:

 • температурe и влажност климатские зоне или регије
 • штеточина, инсеката и буђи...
 • сунчеве светлости
 • микроклимe простора у коме се налази модел.