ажурирано 28.07.2014

Машине за обраду метала QUANTUM и OPTIMUM, (Nemačka), машине за обраду дрвета HOLZSTAR, (Nemačka), алат и прибор


Корисни линкови:
-CNC обрада
-Стона брусилица
-Електрична моделарска тестера
-Украси
-Равнање и стањивање дрвета

Стабилни електрични алати

CNC "PROXON"моделарска глодалица

 • Машине које нису предвиђене за држање у руци
 • Обе руке се користе за придржавање обратка или...
 • Једном руком се машина пушта у погон и дејствује на брадак.
 • С обе руке се управља машином, обрадак је причвршћен.
 • CNC машине
 • Предвиђене су да се држе се на радним столовима
 • Pроизвођачи у свом производном програму и понуди имају и постоља за машине

 

 

Захтеви

 • висока прецизнос
 • разни режими обраде
 • дуготрајност
 • поузданост
 • висок ниво безбедности