ажурирано 29.01.2014

Да ли знате...?

Девет од десет случајева повреда очију на раду се могу избећи правилним коришћењем заштитне опреме за очи и лице. Темељном студијом и стручном консултацијом направљене је група средстава за заштиту очију и лица, модерног изгледа и најбољег квалитета која штите од повреда као што су повреде пенетрацијом страних тела, хемијске повреде, инфрацрвено и УВ зрачење, електричарске повреде, топлотне повреде, итд. 
Заштитне наочаре су предвиђене у производним процесима где може доћи до оштећења вида. То могу да буду варнице које настају обрадом метала, парчићи метала који се механички откидају, одсецају итд. Заштитне наочаре постоје и за ѕаваривачке процесе, јер се том приликом јавља интензивна светлост која може да оштети вид. 
Веома је висок проценат повреда ока, као и оштећења вида услед изложености различитим врстама зрачења у процесу рада. 
Чињенице говоре да је висок процент обољења очију или постепеног губитка вида проузрокован тиме што нису кориштене заштитне наочаре, а известан број повреда је настао  зато што нису кориштене заштитне наочаре адекватног квалитета.

Статистички, највећи део физичких повреда ока настаје услед не коришћења заштитних наочара, чак преко 45% дешава се код механичких радова, односно, у грађевинској, машинској, хемијској, дрвној индустрији и пољопривреди, зато је врло важно заштитити очи адекватним заштитним наочарима.

Повреде најчешће долазе из разлога што у око упадну: прашина, честице метала, хемикалије, креч, пестициди, варнице, опиљци од дрвета, ситне гранчице или се пак повреде дешавају услед случајног удара алатом, деловима алата итд, тако да у сваком случају , заштитне наочаре ће спречити или ублажити било какву повреду.

Нису ни мање значајна оштећења ока и вида, услед излагања јакој светлости различитих таласних дужина (нпр. вариоци-инфра црвено светрло, радници који раде на јаком дневном светлу-ултра љубичаста светлост, оператери на рачунару -плава светлост и тзв “блуе ефекат”... Само су укратко наведени неки од разлога који указују да је неопходно носити заштитне наочаре са одређеном врстом адекватно изабраног оптичког стакла, односно оптичког поликарбоната, јер ако стакло није оптичко, већ обична пластика (што је случај код заштитних наочара ниског квалитета), имате велику шансу да оштетите свој вид.

Предност оригиналних заштитних наочара у односу на сунчане наочаре јесте да поред функције заштите од УВ зрачења имају и заштитну функцију спреда и са бочне стране.

Код спортских модела нема пресека рама са бочне стране тако да је видљивост потпуна са свих страна, а и заштита од УВ зрачења такође постоји са свих страна. Поред овога заштитне наочаре треба да буду антистатичне, израђене од тврдо пресвученог ПЦ стакла и отпорне на удар перчића који се крећу великом брзином, удар велике масе, и гребања.
Садржај преузет са сајта:

logo


Безбедност и заштита

Радионица и радионички ресурси служе за обављање рада у овом случају за израду модела. Због тога се простор радионице за овакве намене мора организовати на одређен сврсисходaн начин. Организација радионице се карактерише довољно великим простором који ће обезбедити правилан распоред машина, обезбеђене комуникационе путеве, простор за складиштење материјала, простор за  одлагање модела итд. Понекад је то релативно лако јер се радионица специјализује за одређени тип модела па нема потребe за набавком различитих машина, разноврсних материјала, великог простора са наменским целинама итд. Међутим у већини случајева радионице су универзалног карактера са најчешће недовољно наменског простора па свака организација представља прави подухват.

Лична заштита је фактор личне безбедности на раду. Зато је потребно у складу са законском регулативом и безбедносним прописима упознати све кориснике радионице о мерама безбедности. Поред тога лични став и придржавање прописа и препорука те ажурно коришћење средстава личне заштите значајно подижу ниво безбедности. Свако радно место  и сваки радни задатак имају своје специфичности тако да се спровођење заштите мора организовати за свако место по на особ.

Непридржавање мера безбедности повлачии кривичну одговорност
. Непрдржавање мера зашите на раду може изазвати тешке и трајне последице.


Средства заштите обезбеђују сигурност на раду, самоувереније извршење послова као и лишеност страха од повређивања, сигурнији и безбеднији ради и мању психофизичку напрегнутост.

Средства заштите се могу поделити на:

  • тренутна и трајна,
  • стабилна и покретна,
  • општа, лична и
  • посебна.

Трeнутна средства су најчешће средства за једнократну употребу или средства која се користе повремено у зависности од потреба и ситуација.

 

 


Трајна средства
се уграђују у објекте,  машине, радна места и т.д. и имају трани карактер заштите са могућношћу замене безбедносног потрошног материјала.Општа средстав су средстава за колективну заштиту и обезбеђење објеката и средстава за рад као што су противпожарна средства, громобрани, алармни системи, отпрашивачи, вентилатори и т.д.


Посебна средства
се користе за заштиту на машинама и уређајима, као што су заштитна стакла, паравани, мреже, сигурносни уређаји, уземљења и т.д.


У средства личне заштите
спадају заштитне наочаре, антифони,  радни мантили, маске за дисајне органе са одговарајућим филтерима, рукавице, радна обућа и т.д.

 

 

Поред ових средстава заштите постоји и посебна група средстава. То су штампана упозорења, обавештења,  плакати, и други пропагандни материјал. Ова средства упозоравају на опасна места и сугеришу на коришћенје заштитних средстава.

 

 

 

Радионичка етика

Специфичност овог посла јесте непосредни контакт и велика близина тела са алатима, опремом, приборима машинама и материјалом. Због тога треба водити рачуна о:

  • предугој коси која мора бити увезана и под капом,
  • накит – посебно дуги ланчићи, наруквице, велико прстење морају бити уклоњени пре почетка радног процеса. 
  • Преширока радна одела, слободних крајева каишева, гуртни и т.д. такође могу представљати потенцијалну опасност при раду.

Поред организације радионичких ресурса у радионици се за безбедан и сигуран рад морају поштовати прописане норме понашања присутних лица у радионици. У радионицу не могу долазити лица било каквим поводом, нарочито лица неупозната са безбедношћу на раду и необучена за рад са радионичким расурсима. У радионицама се непуши не конзумира алкохол и други опијати и дроге. Обзиром да се у радионици ради са разним па и лакозапаљивим материјалима, свака употреба отвореног пламена може имати кобне последице. У радионицу је забрањен приступ особама под дејсвом акохола, дрога и опијата.

Особе нарушеног здравља, особе под терапијом медикаментима као осбе које имају проблема са алергијама не би требале да долазе у радионицу.

За време извршења операција и радних захвата на машини, руковаоц се несме прекидати нагло нити му на било који начин одвлачити пажњу без преког повода који могу бити само из безбедносних разлога. Такође у радионици је забрањен сваки покушај организовања било какве шале.

Радионички рад подразумева врло одговоран приступ раду у циљу максималне безбедности.